Skoči na glavno vsebino

Kategorija: Vsi prispevki

Razredništvo

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK 1.A GIM  MARUŠA MARN AVSEC  MARJETA G. MARKOVIČ 1.B GIM  MITJA BONČINA  MIRKO ŠKOF 2.A GIM  ANA MIHELIČ  MARJETA G. MARKOVIČ 2.B GIM  MAJA KMETIČ  LUCIJA KOS BARTOL  3.A GIM...

Seznam učiteljev

Učitelj Predmet Elektronski naslov Adamič Varga Mojca ANG mojca.adamic(at)guest.arnes.si Bartol Marica Strokovni pred. v prog. ET, PRO marica.bartol(at)guest.arnes.si Bečirović Ela KEM ela.becirovic(at)guest.arnes.si Bončina Mitja MAT mitja.boncina(at)guest.arnes.si Brinšek Drago Strokovni pred. lesarstvo drago.brinsek(at)guest.arnes.si Cankar Uroš FIL...

Obrazci

Tu dostopate do obrazcev: – Prošnja za predčasno odhajanje-prihajanje – Vloga za izdajo izpisa iz evidence (dvojnika spričevala) – Status športnika – vloga – Dijaški socialni sklad – vloga

Organi šole

UPRAVNI ORGAN ŠOLE: SVET ŠOLE Svet šole je najvišji upravni organ šole. Sestavlja ga 13 članov. V svetu šole je 5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki staršev, 1 predstavnik lokalne skupnosti, 2 predstavnika ustanovitelja...

Dostopnost