– Ljubljanska cesta 12

– Trg zbora odposlancev 22