Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Ker se zavedamo, da je digitalna pismenost nujna kompetenca dijaka in učitelja, smo se vključili v projekt Dvig digitalne kompetentnosti.

Splošni cilj projekta je izboljšanje in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki prispevajo k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih, strokovnih delavcev in dijakov.

V šolskem letu 2022/23 bomo izdelali akcijski načrt, s katerim se bomo osredotočili na naslednje cilje:

  • Stalni profesionalni razvoj, saj želimo z internim izobraževanjem zmanjšati razkorak pri uporabi digitalnih tehnologij med zaposlenimi.
  • Pedagogika – izvajanje v učilnici, kjer bodo učitelji pridobljena nova znanja prenesli v svoj pouk.
  • Digitalno kompetenco dijakov bomo razvijali pri vseh predmetih z velikim poudarkom na komunikaciji preko elektronskih kanalov.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta Dvig digitalne kompetentnosti.

Vodja tima:  Tanja Masterl

Člani tima:    Tomaž Markovič (ravnatelj)

                        Ida Murn

                        Marko Ožbolt

                        Nina Papež

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.