Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Najuspešnejšim sodelujočim šolam se vsako leto podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

 

Eko-akcijski program GSŠ Kočevje za š. l. 2021/22

3. mesto  v projektu Misija: Zeleni koraki z naslovom Mi hodimo peš – dijakov 5. EKT z mentoricami Andrejo Devjak, Ido Murn in Natašo Tekavec

 

Ekološka kmetija in sirarstvo Konda – povezava do prispevka
Ekodan 1. letniki- povezava do prispevka