“Zavedati se tega, da si neveden, je velik korak proti znanju.” (Benjamin Disraeli)

Merila ocenjevanja: