Sklep o izvajanju druge dejavnosti zavoda: Prodaja storitev in blaga na trgu

Cenik oddaje nepremičnega premoženja