Skoči na glavno vsebino

Mizar (SPI)

Program srednjega poklicnega izobraževanja traja tri leta. Dijakom omogoča, da razvijajo ustrezne sposobnosti in spretnosti ter pridobijo uporabna znanja na svojem področju, se usposobijo za samostojno, varno, gospodarno in kvalitetno izdelavo mizarskih izdelkov in storitev, za sestavljanje in vgrajevanje bivalnega ter stavbnega pohištva, spoznajo osnove vzdrževanja in obnavljanja pohištva, razvijajo ekološko osveščenost in spoznajo predpise s področja varovanja zdravja pri delu, razvijajo odgovoren odnos do kulturne dediščine iz lesa.

Po zaključenem 3. letniku programa in opravljenem zaključnem izpitu lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje v programu lesarski tehnik (PTI) ali pa vstopijo v poklic.

Več o zaključnem izpitu lahko preberete v zavihku Dijaki/Zaključni izpit.

Predmetnik

(Visited 278 times, 1 visits today)
Dostopnost