Skoči na glavno vsebino

projekt Rastem s knjigo

    NACIONALNI PROJEKT

RASTEM S KNJIGO

 

Rastem s knjigo je nacionalni projekt za spodbujanje bralne kulture in dvig bralne pismenosti pri dijakih. Z njimi skušamo dijake motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju šolske in splošne knjižnice.

 

Cilji projekta so:

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, 
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
  • povezati projektne aktivnosti z medpredmetnim poukom in drugimi dejavnostmi izven pouka,
  • z dejavnostmi bomo spodbujali pri dijakih dvig bralnih in digitalnih kompetenc.

POTEK PROJEKTA:

Projekt »Rastem s knjigo« pripravljamo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS in Društvom slovenskih pisateljev.

 

Vsako leto sta izbrani dve drugi deli. Projektna skupina RSK, ki vključuje predstavnike sodelujočih institucij, pripravi natančne informacije o izvajanju projekta za šole in knjižničarje, v sodelovanju z založnikom in avtorji pa tudi promocijsko gradivo in predstavitvena filma za obe deli. 

Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih in srednjih šol. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige. Na šolah osnovne dejavnosti nadgrajujejo še z drugimi aktivnostmi, v katere so vključeni učenci, dijaki, starši, širša javnost.

Prispela poročila splošnih in šolskih knjižnic ter odzivi vseh vpletenih kažejo na vsakoletno uspešno izvedbo projekta.

 

Več o projektu na: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo

Seznam knjig in njihovih anotacij je dostopen na: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/anotacije-izbranih-knjig

 

Dejavnosti v šolskem letu 2022/2023

(Visited 120 times, 2 visits today)
Dostopnost