Skoči na glavno vsebino

Izpis iz evidence (duplikati spričeval)

Za izdajo izpisa iz evidence (nadomestno letno spričevalo ali obvestilo o uspehu, nadomestno obvestilo o uspehu pri zaključku izobraževanja, nadomestno spričevalo o zaključku izobraževanja) je potrebno v skladu z določbami Zakona o upravnih taksah – ZUT (Ur. l. RS, št. 106/10 – UPB in nadaljnji) plačati upravno takso v višini 1,80 € za posamezen izvod izpisa iz evidence.

Taksa se plača na TRR Banke Slovenije, račun upravnih taks RS, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana, št.: SI56 0110 0100 0315 637 z referenco SI11 73113-7111002:

NAMEN ZNESEK
Za en izpis iz evidence 1,80 €
Za dva izpisa iz evidence 3,60 €
Za tri izpise iz evidence 5,40 €
Za štiri izpise iz evidence 7,20 €

 

Po sklepu Sveta šole z dne 25. 2. 2016 se za izdajo posameznega izpisa iz evidence zaračunajo stroški v višini 10 €, ki se plačajo na TRR Gimnazije in srednje šole Kočevje, Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje, št.: SI56 0110 0600 0040 181 z referenco SI11 99.

Za izdajo izpisa zaprosite z izpolnjeno in podpisano vlogo, ki jo lahko na šolo vrnete osebno, pošljete po pošti ali na elektronski naslov: info(at)gssk.si. Izpolnjeni in podpisani vlogi priložite kopijo potrdila o plačilu upravne takse in kopijo potrdila o plačilu stroškov. Takso in stroške za izdajo izpisa poravnate na navedena TRR; položnici za plačilo lahko dobite tudi v tajništvu šole.

Vloga za izdajo izpisa iz evidence (dvojnika spričevala)

Primer položnice za plačilo upravne takse

(Visited 204 times, 1 visits today)
Dostopnost