“Spoznaj samega sebe.” (gr. “Gnothi seauton.”)

– Merila ocenjevanja: