“Kadar lahko, morate sprostiti mišice. Sprostiti možgane pa je usodno.”

(Thomas A. Edison)

– Merila ocenjevanja: