Skoči na glavno vsebino

ITS

Interdisciplinarni sklopi so dvoletni izbirni predmeti v 2. in 3. letniku, ki se izvajajo v obsegu 105 ur letno, imajo svoje kriterije ocenjevanja, končne ocene pa so zabeležene v letnem spričevalu. Gre za sodelovanje najmanj treh predmetov, ki se povežejo na osnovi skupnega interdisciplinarnega cilja. Vključeni predmeti obravnavajo učne vsebine iz izbirnih delov učnih načrtov posameznih predmetov. Pouk v okviru interdisciplinarnih sklopov je projektno naravnan in tako spodbuja raziskovalno in bolj samostojno delo dijakov, učitelj pa v procesu nastopa pretežno v vlogi mentorja. Delo vključuje avtentične učne situacije oz. naloge in posledično povezovanje z lokalnim okoljem. Največja dodana vrednost tovrstnega pouka je razvoj podjetnostnih kompetenc, ki so dandanes na modernem, hitro spreminjajočem se trgu dela zelo iskane. To so kreativnost, fleksibilnost, organizacija in načrtovanje, vztrajnost, spretna raba virov, komunikativnost in timsko delo.

Ponudba ITS na šoli:

GRETA (Globally Responsible Environmentally Thinking Ambassadors)
Krasni novi svet
Umetnost za mlade

FESTIVAL ITS

V torek, 6. junija 2023 je na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje potekal prvi Festival ITS. Na dogodku so dijaki 3. letnika gimnazije predstavili delo in izdelke, ki so v dveh šolskih letih nastali pri pouku izbirnih predmetov oz. interdisciplinarnih tematskih sklopov. Izdelke si lahko ogledate glede na šolsko leto…

ŠOLSKO LETO 2023/2024

ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

(Visited 279 times, 1 visits today)
Dostopnost