Poklicna matura je sestavljena iz štirih predmetov, ki jih kandidati opravljajo na eni ravni zahtevnosti pri vseh predmetih. Je državni izpit, ki daje dvojno kvalifikacijo: posameznik si z njo pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki mu omogoča kvalificirano zaposlitev, hkrati pa mu poklicna matura zagotavlja pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev. Za vpis v posamezni univerzitetni študij mora kandidat po poklicni maturi uspešno opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature, vendar vsi univerzitetni študijski programi ne omogočajo vpisa z dodatnim predmetom.

(Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2013)

Tajnica šolske maturitetne komisije za poklicno maturo: Klara Šilc

Telefon: 01-620-43-40

E – pošta: klara.silc(at)gssk.si