Skoči na glavno vsebino

Gimnazija

GIMNAZIJA

Gimnazijski program pripravlja dijakinje/dijake za vstop na univerzo in omogoča vpis v vse vrste univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programov. Zaključi se s SPLOŠNO MATURO. To je državni izpit, s katerim se preverja znanje dijakinj/dijakov ob zaključku gimnazijskega programa. Uspešno opravljena matura je pogoj za vpis na vse univerzitetne študijske programe.
Vpis dijakinje/dijaka na posamezno fakulteto največkrat določata splošni uspeh v 3. in 4. letniku gimnazije in seštevek ocen iz petih predmetov na maturi. To sta namreč dva glavna kriterija, po katerih fakultete izbirajo kandidate za vpis, kadar se na razpisana mesta prijavi preveč kandidatov. Praviloma predstavlja doseženi uspeh na maturi 60 % točk, potrebnih za sprejem, splošni uspeh pa 40 % točk.
Obstaja tudi možnost, da dijakinja/dijak po zaključenem 4. letniku ne opravi mature, temveč se odloči za pridobitev poklica, npr. Ekonomski, Turistični, Gostinski tehnik … Po končanem 4. letniku se lahko vpiše v enoletni poklicni tečaj in po njem opravlja poklicno maturo. Poklicne tečaje izvajajo srednje šole v Ljubljani in drugih krajih.

Predmetnik

(Visited 10 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost