Tu dostopate do obrazcev:

– Prošnja za predčasno odhajanje-prihajanje

– Vloga za izdajo izpisa iz evidence (dvojnika spričevala)

– Status športnika – vloga

– Dijaški socialni sklad – vloga