Arhivi

 
 

Prispevki uporabnika Andrej Belak

 
 • Urnik zvonjenja

    1. ura        7.00–7.45   2. ura        7.50–8.35   3. ura        8.40–9.25   4. ura        9.25–9.55   5. ura      10.00–10.45   6. ura      10.50–11.35   7. ura      11.40–12.25   8. ura      12.30–13.10   9. ura      13.15–14.00 10. ura      14.05–14.50

   
 •  
 • Govorilne ure in konzultacije

  Razredniki imajo govorilne ure najmanj enkrat mesečno. Praviloma imajo vsi razredniki na obeh lokacijah govorilne ure vsak prvi četrtek v mesecu od 16. do 17. ure. Če je na določen dan pouka prost dan, se govorilne ure prenesejo na prvi naslednji četrtek v istem mesecu. Posamezni razredniki se s starši lahko dogovorijo tudi o drugačnih terminih govorilnih ur. Starši lahko dobijo informacije tudi v dopoldanskem času po telefonu ali pa osebno v kabinetu. Natančen razpored dopoldanskih govornih ur in konzultacij za starše in dijake je na povezavah. • Govorilne ure in konzultacije na lokaciji Lj12 • Govorilne ure in konzultacije […]

   
 •  
 • Zgodovina šole

    Zgodba kočevske gimnazije se je pričela 28. oktobra 1872. Od šolskega leta 1874/75 naprej domuje v današnji zgradbi, temeljito prenovljeni v letu 2002. Do leta 1919 nemška, nato slovenska gimnazija je doživljala številne zgodovinske in šolske spremembe in si ves čas prizadevala za svoj obstoj. Danes s Srednjo šolo Kočevje združena v mozaik različnih programov še naprej sledi svojemu poslanstvu: svojim dijakom nuditi najboljše znanje za uspešen študij, nadaljnjo poklicno in osebno življenjsko pot.

   
 •  
 • Gradivo za ekokviz

  Tema letošnjega ekokviza je energija. Gradivo za šolsko tekmovanje je v priponki.

   
 •  
 • Izobraževanje odraslih

  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Izredno izobraževanje odraslih in mladine, ki so bili neuspešni v rednem izobraževanju.Izobražujemo v dveh organizacijskih oblikah:Program SPI: samoizobraževanje ( konzultacije in izpit)Program PTI: organizirana predavanja Verificirani programi:   NPI Obdelovalec lesa                                SPI Trgovec/prodajalec, mizar                                PTI Ekonomski tehnik, lesarski tehnik, strojni tehnik                                SSI Ekonomski tehnik, strojni tehnik                                GIM Gimnazija                                MT Maturitetni tečaj V izobraževanju odraslih se izvaja delo tako da:– organizira najmanj 30 % ur organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela, ki je za strokovno teoretični del programa določen s predmetnikom za mladino,– omogoči udeležencem (samoizobraževanje) konzultacije z učiteljem posameznega predmeta,– organizira preverjanje znanja tudi v obliki: seminarjev, seminarskih nalog, nastopov, izdelave […]

   
 •  
 • Obdelovalec lesa – NPI

  OBDELOVALEC LESA – NPI Je program nižjega poklicnega izobraževanja, traja 2 leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da se usposobijo za samostojno delo pri osnovnih lesnoobdelovalnihstrojih in pomoč pri delu z zahtevnejšimi stroji.Pridobijo si znanje za enostavnejše naloge pri lepljenju lesa, površinski obdelavi in zaščiti. Razvijejo si sposobnost za sodelovanje priizdelovanju sestavnih delov ter sestavljanju izdelkov v lesni industriji in drobnem gospodarstvu.Usposobijo se za samostojno obrtniško izdelovanje preprostih izdelkov.Razvijajo si ekološko zavest, spoznajo varnostne predpise in ukrepe ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.ZAKLJUČEKProgram se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM, ki je sestavljen […]

   
 •  
 
 
 
 
Dostopnost