Arhivi

 
 

Prispevki uporabnika Andrej Belak

 
 • Matura in zaključni izpiti

  Do leta 1960 je bil izpit ob koncu srednje šole podoben današnji splošni maturi: obsegal je pet predmetov, štiri obvezne in enega izbirnega. Tega leta je bila matura nadomeščena z zaključnim izpitom, ki je z leti spreminjal svoj obseg in vsebino. Dvajset let kasneje so bile odpravljene gimnazije in z njimi tudi končno ocenjevanje znanja. Leta 1989 je bila matura ponovno uvedena, hkrati je pomenila tudi opravljen zaključni izpit. Pet let kasneje je bila na vzorcu srednjih šol izpeljana poskusna matura, »prava« pa v šolskem letu 1994/95. Zakon o maturi je leta 2003 dotedanjo enotno maturo poimenoval splošna in dodal […]

   
 •  
 • Dijaška skupnost

  DIJAŠKA SKUPNOST Dijaška skupnost na GSŠ Kočevje vključuje vse dijake šole in predstavlja organizirano obliko uveljavljanja njihovega skupnega interesa pri sooblikovanju učnega procesa, organizacijskega vidika in vseh ostalih plati šolskega vsakdana. Vsak razred na začetku šolskega leta izvoli svojega predsednika, ki hkrati prevzame funkcijo svetnika dijaške skupnosti. Na rednih in izrednih sejah Sveta dijaške skupnosti, ki potekajo približno enkrat mesečno, svetniki posredujejo pohvale, kritike, želje in ostale pobude svojega razreda. Z njimi se v nadaljevanju seznani vodstvo in po potrebi tudi svet šole v obliki zapisnikov, ki so sproti objavljeni v spletni učilnici in javno dostopni vsem dijakom. Predsednik sveta […]

   
 •  
 • Tekmovanja

  Oglejte si uspehe naših dijakov dosežene na posameznih tekmovanjih. ŠOLSKO LETO 2014 – 2015  Državna tekmovanja • Razvedrilna matematika• Znanje logike• Fizika• Matematika• Angleščina• Nemščina• Računovodstvo – osnovni nivo• Znanje o sladkorni bolezni  Regijska tekmovanja • Fizika• Matematika• Matematika kategorija B• Angleščina  Šolska tekmovanja • Razvedrilna matematika• Znanje logike• Fizika• Kemija• Matematika• Matematika kategorija B• Slovenščina• Zgodovina• Informatika• Angleščina• Biologija• Nemščina• Računovodstvo – osnovni nivo• Znanje o sladkorni bolezni ŠOLSKO LETO 2013 – 2014  Državna tekmovanja • Bober – informacijska in računalniška pismenost• Kemija• Pisanje filozofskega eseja• Razvedrilna matematika• Znanje logike• Znanje matematike – kategorija A• Znanje nemškega jezika  Regijska […]

   
 •  
 • OIV in ID

  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE in INTERESNE DEJAVNOSTI Obvezne izbirne vsebine (OIV) in interesne dejavnosti (ID) omogočajo dijakinjam/dijakom individualno oblikovati del svojega predmetnika v skladu s svojimi interesi glede na ponudbo teh vsebin na šoli ali izven nje. Del OIV ali ID je obvezen in enak za vse dijakinje/dijake posameznega letnika in ga organizira šola (športni dnevi, kulturni dnevi …), v preostalem delu pa dijakinje/dijaki izbirajo med vsebinami iz ponudbe prostega dela OIV ali ID.   Opravljene ure OIV in ID so pogoj za izdajo letnega spričevala.      Organizatorja OIV in ID v šolskem letu 2018/2019 sta:       Nataša Tekavec za programe […]

   
 •  
 • Projekti

  – Karierna orientacija – Timske in kurikularne povezave (MPP, TP, KP) – Pisna spretnost – Načrtovanje za razumevanje – UBD – Učenje učenja – Nadarjeni dijaki – Kakovost – E-šolstvo – Vrstniško partnerstvo – Eko šola – Mapa učnih dosežkov – Promocija šole – Razvojni sklad – Mednarodno sodelovanje – Učna pomoč – Šolska prehrana – Učbeniški sklad – Tekmovanje za naj razred – Povezava šole s šolskimi klubi   – Projekti na lokaciji TZO 22: – Generacija  €uro – I-earn – Mobilnost – Dobimo se na postaji            

   
 •  
 • Konzultacije

  • Konzultacije na lokaciji Lj12 • Konzultacije na lokaciji TZO22  

   
 •  
 
 
 
 
Dostopnost