Psihologija

“Spoznaj samega sebe.” (gr. “Gnothi seauton.”)

– Merila ocenjevanja:

• skupna merila aktiva družboslovje 2015/16
• program GIM 3. letnik
• program GIM 4. letnik
• program ET SSI 3. letnik
program ET PTI
• program PRO Psihologija prodaje 2. letnik
• program PRO Psihologija prodaje 3. letnik
• kriteriji ocenjevanja izdelanih plakatov