Matematika

Tako kot literatura razvija čustva, medsebojno razumevanje in sočutje, razvija matematika čut za opazovanje, domišljijo in razum.
W. Chancellor

– Merila ocenjevanja

– Minimalni stanardi program ET in EKT

– Minimalni standardi program GIM