Skoči na glavno vsebino

Matura in zaključni izpiti

Do leta 1960 je bil izpit ob koncu srednje šole podoben današnji splošni maturi: obsegal je pet predmetov, štiri obvezne in enega izbirnega. Tega leta je bila matura nadomeščena z zaključnim izpitom, ki je z leti spreminjal svoj obseg in vsebino. Dvajset let kasneje so bile odpravljene gimnazije in z njimi tudi končno ocenjevanje znanja. Leta 1989 je bila matura ponovno uvedena, hkrati je pomenila tudi opravljen zaključni izpit. Pet let kasneje je bila na vzorcu srednjih šol izpeljana poskusna matura, »prava« pa v šolskem letu 1994/95. Zakon o maturi je leta 2003 dotedanjo enotno maturo poimenoval splošna in dodal poklicno maturo.

(Vir: Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2013)

Na naši šoli dijaki ob zaključku izobraževanja opravljajo: splošno maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit.

 

– Tajnik za poklicno in splošno maturo :

Tomaž Markovič

    Uradne ure: vsak ponedeljek od 11:00 do 11:45 v kabinetu za maturo (soba 207 v drugem nadstropju).
    E. naslov: tomaz.markovic(at)guest.arnes.si
    Telefon: 01 620 43 40
                01 620 43 30

– Tajnica za zaključni izpit:

Katja Šalehar
      E. naslov: katja.salehar(at)gmail.com
      Telefon: 01 320 72 40

  

(Visited 8 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost