Skoči na glavno vsebino

Mesečni arhiv: februar 2013

Zaključni izpit

Zaključni izpit opravljajo kandidati, ki so se izobraževali v enem od izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja. Pri zaključnem izpitu kandidati izkazujejo ključne in poklicne kompetence, ki so jih razvili v izobraževanju in...

Študijsko svetovanje – obvestilo maturantom

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nas je 23.1.2013 obvestilo, da umikajo uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za vpis na fakultete v letošnjem letu. Postopek vpisa bo potekal enako kot v preteklih letih (e-prijava...

Poklicna matura

Poklicna matura je sestavljena iz štirih predmetov, ki jih kandidati opravljajo na eni ravni zahtevnosti pri vseh predmetih. Je državni izpit, ki daje dvojno kvalifikacijo: posameznik si z njo pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki...

Splošna matura

Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in nadaljevanje študija na univerzi. Je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji, sestavljen iz treh obveznih in dveh izbirnih predmetov. Splošna matura spodbuja dijake,...

Zgodovina

Zgodovina »Zgodovina – učiteljica življenja.« (»Historia vitae magistra.«) – Merila ocenjevanja: • splošna merila aktiva družboslovje 2015/16• program GIM 1. – 4. letnik• program ET SSI, ST SSI 1. in 2. letnik• program ET...

Umetnostna zgodovina

Ars longa vita brevis. (rimski pregovor) – Naše življenje je kratko, umetnost pa je neminljiva. – Merila ocenjevanja

Dostopnost