Poklicna matura je sestavljena iz štirih predmetov, ki jih kandidati opravljajo na eni ravni zahtevnosti pri vseh predmetih. Je državni izpit, ki daje dvojno kvalifikacijo: posameznik si z njo pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki mu omogoča kvalificirano zaposlitev, hkrati pa mu poklicna matura zagotavlja pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev. Za vpis v posamezni univerzitetni študij mora kandidat po poklicni maturi uspešno opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature, vendar vsi univerzitetni študijski programi ne omogočajo vpisa z dodatnim predmetom.

(Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2013)

1             Zakon o maturi

2             Pravilnik o poklicni maturi

3             Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami         

4             Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

5             Državni izpitni center

6             Maturitetni izpitni katalog poklicne mature

7             Predmeti skupnega in izbirnega dela poklicne mature

8             Koledar poklicne mature 2018/19 – spomladanski izpitni rok

               Koledar poklicne mature 2018/19 – jesenski izpitni rok

               Koledar poklicne mature 201718 – zimski izpitni rok (februar 2019)

 9            Pisni in ustni izpit poklicne mature ter zagovor