Zanimivost:

Poslovna priložnost dijakov programa mizar – mobilni kokošnjak

Dijaki 2. letnika programa mizar so v okviru predmeta Podjetništvo v stroki skupaj z učiteljico Natašo Tekavec razmišljali o poslovnih priložnostih, ki se nam odpirajo v okolju. V prvem koraku so dijaki raziskali svoje lokalno okolje in ugotovili, da se je veliko ljudi pripravljenih ukvarjati s samooskrbo. Preberite več ….