Skoči na glavno vsebino

Opis aktivnosti

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je: 15.062,00 EUR.

Naziv operacije:

Zgodbe lesa –  ozaveščanje o pomembnosti lesa skozi sodobno interpretacijo kulturne dediščine

Povzetek:

Z video vsebinami izdelave lesenih izdelkov, ki izhajajo iz kulturne dediščine, tradicije ali zgodovine območja in so nadgrajeni s sodobnim oblikovanjem, bo operacija približala in ohranjala dediščino, hkrati pa spodbujala k inovativnosti in podjetništvu in ozaveščanje o pomembnosti lesa.

Izzivi na katerih temelji operacija:

– Slaba dostopnost kulturne dediščine,

– Pomanjkanje skupne identitete,

Cilji:

– Približati, ohraniti in revitalizirati domačo obrt in rokodelstvo v povezavi s sodobnimi oblikovalskimi trendi, tehnologijami, tehnikami obdelave lesa in inovativnimi produkti iz lesa

– Ozavestiti čim širši krog ljudi o pomembnosti lesa, njegovi vsakodnevni uporabnosti, pozitivnih vplivih na bivanje in okolje ter vzbuditi naravovarstveni pogled na gozd, kot vir lesa,

– Krepiti skupno identiteto območja

– Ponuditi obliko neformalnega izobraževanja po principu »naredi sam«,

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

– Analiza dediščine na področju izdelave lesenih izdelkov,

– Interpretacija dediščine z dodano vrednostjo – sodobno oblikovanje lesenih izdelkov in izdelava lesenih izdelkov

– Promocija

– Izdelava celotne grafične podobe operacije,

– Priprava in izdelava video vsebin.

Pričakovani rezultati:

– Izdelava povzetkov vsebin analize dediščine izdelave lesenih izdelkov

– Oblikovanje sodobnih lesenih izdelkov izhajajoč iz dediščine in tradicije

– Oblikovanje celostne grafične podobe projekta

– Izdelava 4 lesenih izdelkov dodane vrednosti

– Izdelava 4 videov o postopku izdelave lesenih izdelkov

– Vzpostavitev in izdelava zavihka na internetni strani

PRP LEADER EU SLO barvni Razporeditev logotipov

Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

(Visited 8 times, 1 visits today)
Dostopnost