Skoči na glavno vsebino

Maturitetni tečaj

Gimnazija in srednja šola Kočevje izvaja v šolskem letu 2012/13 enoletni maturitetni tečaj, ki traja od začetka oktobra do maja. Dijakinjam/dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v ta program, omogoča ustrezne priprave za opravljanje mature po gimnazijskem programu (ali splošne mature).

Dijakinje/dijaki maturitetni tečaj opravijo, ko so pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih in opravijo vse obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), ki so določene s programom in predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem si pridobijo pravico do opravljanja mature.

Predmetnik določa obseg, ki omogoča pripravo na tri obvezne maturitetne predmete (slovenščina, tuji jezik 1, matematika) in dva izbirna maturitetna predmeta.

Obseg dijakinjine/dijakove obveznosti je odvisen od obsega ur za izbirna maturitetna predmeta. Gimnazija Kočevje izvaja maturitetni tečaj v obliki rednega pouka v celoletni organizaciji.

Predmetnik

(Visited 55 times, 1 visits today)
Dostopnost