ŠTEVILČNO STANJE PRIJAV NA DAN 8.4. beri več

KOLEDAR VPISNEGA POSTOPKA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Kandidati za vpis v programe obdelovalec lesa, mizar, oblikovalec kovin/orodjar, prodajalec, ekonomski tehnik, strojni tehnik in gimnazija se vpisujejo v skladu s predpisanimi roki… beri več

Kandidati za vpis v program ekonomski tehnik/PTI se vpisujejo v skladu s predpisanimi roki …beri več

RAZPISANA PROSTA MESTA V ŠOLSKEM LETU 2019/20

Šola je za vpis v šolskem letu 2018/19 razpisala prosta mesta za novince… beri več

 

V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali vse razpisane programe!