Projektni pouk, ki ga izvajamo v okviru predmeta poslovni projekti, presega okvire klasičnega izvajanja pouka, saj ga določa doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev skozi dinamičen način učenja, pri katerem se povezujejo virtualni svet, igra in realno delo. Pridobljena znanja in spretnosti so v največji meri rezultat učenčeve aktivnosti.

Več preberite …

Izdelovanje robotov iz odpadne embalaze