Dijaki prvih in drugih letnikov prodajalcev in mizarjev Gimnazije in srednje šole Kočevje so tudi letos združili svoja znanja in nekatere nove učne vsebine skupaj spoznavali v okviru projektnega tedna. Tema letošnjega projekta je bila Panjska končnica kot tržni izziv.

slika

Več o tem preberite v …