Gimnazija in srednja šola Kočevje, Ljubljanska 12, 1330 Kočevje v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja strojev iz nekdanje šolske lesarske delavnice.

Besedilo dokumenta