Zainteresirane kandidate obveščamo, da imamo še prosta mesta za vpis v izobraževanju odraslih za programe:

Trgovec

Obdelovalec lesa

Ekonomski tehnik SSI in PTI

Lesarski tehnik PTI

Gimnazija

Maturitetni tečaj

Vse potrebne informacije dobite na telefonski številki 051 348 661 pri ga. Cvetki Majerle.