Skoči na glavno vsebino

Trgovec – SPI

TRGOVEC – SPI

je program srednjega poklicnega izobraževanja in traja 3 leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.
PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:
– da razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero v trgovini;
– pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju;
– spoznajo klasične in sodobne postopke, blago in orodja v procesu prodaje blaga;
– znajo ustrezno in ekonomično negovati in vzdrževati trgovsko blago;
– obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije;
– pridobivajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost;
– poznajo vse faze od nabave, skladiščenja in prodaje blaga;
– prodajajo blago;
– razvijajo podjetniško miselnost;
– razvijajo sposobnosti in spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev;
– uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja;
– se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja;
– pridobivajo pozitiven odnos do poklica.
ZAKLJUČEK
Program se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM, ki je sestavljen iz:
– SLOVENŠČINE in
– ZAKLJUČNEGA DELA (izdelek z zagovorom).
NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Prodajalci lahko nadaljujejo izobraževanje v dvoletnem poklicno-tehniškem programu PTI-ekonomski tehnik. Na naši šoli lahko dijaki nadaljujejo tovrstno izobraževanje v sistemu izobraževanja odraslih.

Predmetnik

(Visited 2 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost