Skoči na glavno vsebino

Avtor: Andrej Belak

Trgovec – SPI

TRGOVEC – SPI je program srednjega poklicnega izobraževanja in traja 3 leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami. PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:– da razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se...

Maturitetni tečaj

MATURITETNI TEČAJ Gimnazija in srednja šola Kočevje izvaja v šolskem letu 2012/13 enoletni maturitetni tečaj, ki traja od začetka oktobra do maja. Dijakinjam/dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v ta program, omogoča ustrezne priprave...

Ekonomski tehnik – PTI

EKONOMSKI TEHNIK–PTI je program poklicno tehniškega izobraževanja in traja 2 leti.PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:– sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki;– razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno...

Ekonomski tehnik SSI

EKONOMSKI TEHNIK SSI                             Gimnazija in srednja šola Kočevje izvaja prenovljeni program Ekonomski tehnik. Ta vključuje štiri obvezne strokovne  module: poslovni...

Gimnazija

GIMNAZIJA Gimnazijski program pripravlja dijakinje/dijake za vstop na univerzo in omogoča vpis v vse vrste univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programov. Zaključi se s SPLOŠNO MATURO. To je državni izpit, s katerim se preverja znanje...

Razredništvo

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK 1.A GIM  MARUŠA MARN AVSEC  MARJETA G. MARKOVIČ 1.B GIM  MITJA BONČINA  MIRKO ŠKOF 2.A GIM  ANA MIHELIČ  MARJETA G. MARKOVIČ 2.B GIM  MAJA KMETIČ  LUCIJA KOS BARTOL  3.A GIM...

Dostopnost