“Nikoli ne dovoli, da ti zmaga stopi v glavo in nikoli ne dovoli, da se ti poraz usede v srce.”

– Merila ocenjevanja: