Skoči na glavno vsebino

Trgovec (SPI)

Program srednjega poklicnega izobraževanja traja tri leta. Dijakom omogoča, da razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo, se pripravijo za poklicno kariero v trgovini, pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju, spoznajo klasične in sodobne postopke, blago in orodja v procesu prodaje blaga, naučijo se ustrezno in ekonomično negovati in vzdrževati trgovsko blago,  obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, pridobivajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost ter razvijajo podjetniško miselnost.

Po zaključenem 3. letniku programa in opravljenem zaključnem izpitu lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje v programu ekonomski tehnik (PTI) ali pa vstopijo v poklic. 

Več o zaključnem izpitu lahko preberete v zavihku Dijaki/Zaključni izpit. 

Predmetnik 

(Visited 430 times, 1 visits today)
Dostopnost