Skoči na glavno vsebino

Ekonomski tehnik (PTI)

Dvoletni program poklicno-tehniškega izobraževanja je namenjen dijakom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje, in omogoča pridobitev pete stopnje izobrazbe. Po zaključku šolanja in opravljeni poklicni maturi pridobijo dijaki naziv ekonomski tehnik/ekonomska tehnica. V času šolanja se usposobijo za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov, uspešno reševanje in odpravljanje zapletov, razvijejo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli. Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje na večini višjih in na visokih strokovnih šolah.

Po zaključenem 5. letniku programa in opravljeni poklicni maturi se dijak lahko vpiše tudi v enoletni maturitetni tečaj, ki se konča s splošno maturo.

Več o poklicni in splošni maturi lahko preberete v zavihku Dijaki/Poklicna matura oz. Dijaki/Splošna matura.

Predmetnik

(Visited 369 times, 1 visits today)
Dostopnost