“Tako kot literatura razvija čustva, medsebojno razumevanje in sočutje, razvija matematika čut za opazovanje, domišljijo in razum.”
W. Chancellor

– Kriteriji ocenjevanja: