Skoči na glavno vsebino

Varna mobilnost

Varna in trajnostna  mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu. Že vrsto let na naši šoli ozaveščamo dijake o trajnostni mobilnosti, ki je temelj izobraževanja, saj  vzgajamo in oblikujemo  mladostnike, ki  ravno vstopajo v svet mobilnosti.

S projektom Dijaki dijakom za varno mobilnost, ki ga izvajamo v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS,  želimo opolnomočiti dijake za trajnostno  mobilnost. S tem namenom smo  na šoli oblikovali klub Dijaki za varno mobilnost – Avto brez gum.  V klubu dijaki opravljajo različne preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetenc varne in trajnostne mobilnosti, predstavljajo svoje dosežke na področju mobilnosti in se medsebojno povezujejo z namenom izmenjave ter širjenja znanja in izkušenj. Cilji, ki jih dosegamo, so:

  • ozaveščanje dijakov  o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v trajnostno naravnih akcijah,
  • spodbujanje dijakov k razvoju pozitivnega odnosa do okolja,
  • informiranje dijakov, strokovnih delavcev na šoli in staršev ter ostalih deležnikov o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije,
  • promoviranje varne  mobilnost v neposrednem in širšem okolju,
  • povezovanje z različnimi institucijami z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

 

Projekt Dijaki dijakom za varno mobilnost se izteče junija 2021. V projekt so vključeni dijaki četrtega letnika programa ekonomski tehnik (PTI) in pridruženimi dijaki nižjih letnikov. Tudi letos bodo udeleženi v projektu sodelovali z lokalno skupnostjo in ostalimi deležniki, organizirali različne akcije  za dijake in zaposlene v okviru ETM, obeležili bodo Dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Kljub temu da se delo v projektu zaključuje, želimo ohraniti cilje projekta in s projektom nadaljevati, saj so dijaki, ki so bili vanj vključeni, ogromno pridobili. Pomembno je, da dijake še naprej ozaveščamo o pomenu varne mobilnosti, v katero smo vključeni vsi in na vsakem koraku, in da tudi dijaki po svojih močeh sodelujejo/pomagajo na nivoju lokalne skupnosti, opravljajo različne preventivne aktivnosti, svoje pridobljeno znanje širijo, se medsebojno povezujejo.

           

Koordinatorici projekta: Nataša Tekavec in Andreja Devjak

 

 

(Visited 60 times, 1 visits today)
Dostopnost