Zakon o zaščiti prijaviteljev

Pravilnik o notranjih varnih poteh prijave kršitev predpisov

Priloga 1: Kontrolni seznam za predhodni preizkus prijave

Priloga 2: Informiranje o zaščiti prijaviteljev

Priloga 3: Zaščita prijaviteljev

Priloga 4: Obrazec za notranjo prijavo