Skoči na glavno vsebino

ID in OIV

DRUGE OBLIKE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (DOVID): INTERESNE DEJAVNOSTI in OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Interesne dejavnosti (ID) in obvezne izbirne vsebine (OIV) omogočajo dijakinjam/dijakom individualno oblikovati del svojega predmetnika v skladu s svojimi interesi glede na ponudbo teh vsebin na šoli ali izven nje. Del ID ali OIV je obvezen in enak za vse dijakinje/dijake posameznega letnika in ga organizira šola (športni dnevi, kulturni dnevi …), v preostalem delu pa dijakinje/dijaki izbirajo med vsebinami iz ponudbe prostega dela ID ali OIV. Sestavni DOVID je tudi aktivno državljanstvo.

Opravljene ure ID in OIV so pogoj za izdajo letnega spričevala.

Organizator DOVID (ID in OIV) za vse izobraževalne programe je Tomaž Markovič (el. naslov: tomaz.markovic(at)gssk.si, 01 6204340).

– Pravilnik o organiziranju in izvajanju ID in OIV
– Potrdilo – ZUNANJI izvajalci

Obvezni del ID in OIV:

(Visited 532 times, 1 visits today)
Dostopnost