Arhivi

 
 

Prispevki uporabnika Andrej Belak

 
 • Razredništvo

  RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK 1.A GIM  MARUŠA MARN AVSEC  MARJETA G. MARKOVIČ 1.B GIM  MITJA BONČINA  MIRKO ŠKOF 2.A GIM  ANA MIHELIČ  MARJETA G. MARKOVIČ 2.B GIM  MAJA KMETIČ  LUCIJA KOS BARTOL  3.A GIM  VANJA NOVAK  NINA PAPEŽ  3.B GIM  MOJCA ADAMIČ VARGA  MARJETA G. MARKOVIČ  4.A GIM  ZORICA POTISK  VANJA NOVAK  4.B GIM  MILENA ČAHUK  KARIN KOČEVAR 1.D ST  TJAŠA OPAČAK  KARIN KOČEVAR 2.C ET  IRENA TROPE  IVANA CIGLIČ 2. D ST BORUT POGORELEC  TANJA MASTERL  3.C ET  MARICA BARTOL  TANJA MASTERL  4.C ET  NINA PAPEŽ  VANJA NOVAK 1.A EKT  BARBARA MARKELJ    2.A EKT  KATJA ŠALEHAR  DRAGO BRINŠEK […]

   
 •  
 • Predmeti

  Predmeti

   
 •  
 • Seznam učiteljev

  Učitelj Predmet Elektronski naslov Adamič Varga Mojca ANG mojca.adamic(at)guest.arnes.si Bartol Marica Strokovni pred. v prog. ET, PRO marica.bartol(at)guest.arnes.si Bečirović Ela KEM ela.becirovic(at)guest.arnes.si Bončina Mitja MAT mitja.boncina(at)guest.arnes.si Brinšek Drago Strokovni pred. lesarstvo drago.brinsek(at)guest.arnes.si Cankar Uroš FIL uros.cankar(at)guest.arnes.si Ciglič Ivanka Strokovni pred. v prog. ET, PRO ivanka.ciglic(at)guest.arnes.si Čahuk Milena FIZ milena.cahuk(at)guest.arnes.si Dedo Lale Nuša SLO Delač Damjan FIZ Devjak Andreja SLO andreja.devjak(at)guest.arnes.si Dragovan Andreja MAT dragovan.andreja(at)gmail.com Gregorčič Markovič  Marjeta NEM marjeta.gregorcic-markovic(at)guest.arnes.si Kaplan Ivica PSI iva.kaplan(at)guest.arnes.si Kmetič Maja GEO maja.kmetic(at)guest.arnes.si Koprivec Sašo ITS Likovna ustvarjalnost Kos Bartol Lucija ZGO lucija.kos-bartol(at)guest.arnes.si Lavrič Daniela SLO daniela.lavric(at)guest.arnes.si Marinč Janko Strokovni pred. lesarstvo janko.marinc(at)telemach.net Barbara Markelj ANG barbara.markelj(at)guest.arnes.si Markovič […]

   
 •  
 • Obrazci

  Tu dostopate do obrazcev: – Prošnja za predčasno odhajanje-prihajanje – Vloga za izdajo izpisa iz evidence (dvojnika spričevala) – Status športnika – vloga – Dijaški socialni sklad – vloga

   
 •  
 • Katalog IJZ

  Stran je v izdelavi

   
 •  
 • Organi šole

  UPRAVNI ORGAN ŠOLE: SVET ŠOLE Svet šole je najvišji upravni organ šole. Sestavlja ga 13 članov. V svetu šole je 5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki staršev, 1 predstavnik lokalne skupnosti, 2 predstavnika ustanovitelja – Vlada RS ter 2 predstavnika dijakov. Izmed svojih članov Svet šole izbere predsednika Sveta, ki vodi in koordinira delo sveta šole.        PREDSEDNICA SVETA ŠOLE            – Karin Kočevar        PREDSTAVNICE/PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE           – Janko Marinč, namestnik predsednice           – Tanja Masterl           – Nataša Tekavec           – Igor Klemenc        PREDSTAVNIKI STARŠEV            – Saška Benčina           – Sandra Jonovič           – Darja Tekavčič        […]

   
 •  
 
 
 
 
Dostopnost