Skoči na glavno vsebino

Avtor: Andrej Belak

Govorilne ure in konzultacije

Razredniki imajo govorilne ure najmanj enkrat mesečno. Praviloma imajo vsi razredniki na obeh lokacijah govorilne ure vsak prvi četrtek v mesecu od 16. do 17. ure. Če je na določen dan pouka prost dan,...

Zgodovina šole

  Zgodba kočevske gimnazije se je pričela 28. oktobra 1872. Od šolskega leta 1874/75 naprej domuje v današnji zgradbi, temeljito prenovljeni v letu 2002. Do leta 1919 nemška, nato slovenska gimnazija je doživljala številne...

Gradivo za ekokviz

Tema letošnjega ekokviza je energija. Gradivo za šolsko tekmovanje je v priponki.

Izobraževanje odraslih

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Izredno izobraževanje odraslih in mladine, ki so bili neuspešni v rednem izobraževanju.Izobražujemo v dveh organizacijskih oblikah:Program SPI: samoizobraževanje ( konzultacije in izpit)Program PTI: organizirana predavanja Verificirani programi:   NPI Obdelovalec lesa                                SPI Trgovec/prodajalec,...

Obdelovalec lesa – NPI

OBDELOVALEC LESA – NPI Je program nižjega poklicnega izobraževanja, traja 2 leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da se usposobijo za samostojno delo pri osnovnih lesnoobdelovalnihstrojih...

Mizar – SPI

MIZAR – SPI je program srednjega poklicnega izobraževanja in traja 3 leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:– da razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo ter se pripravijo...

Dostopnost