Likovna umetnost

– Merila ocenjevanja:
• program GIM
• Likovno snovanje, program ET SSI
• Umetnost, lokacija TZO 22