Evropske študije, Kultura in civilizacija, Slovenska književnost in prevodi.

– Merila ocenjevanja:
• Evropske študije
• Kultura in civilizacija