Skoči na glavno vsebino

Poustvarjalno pisanje

Test, esej ali predelava literarnega besedila?

Naslovno vprašanje je res ključno: običajno namreč pri pouku slovenščine dijak dobi oceno za besedila esejskega tipa, kontrolno nalogo in neumetnostna besedila, v času pouka na daljavo pa skušamo tudi ta koncept spremeniti. Zato sem se odločila, da dijake navdušim za drugačno branje obravnavanih besedil, hkrati pa razvijam gradnike bralne pismenosti iz projekta Objem. V 2. a smo se spopadli z različnimi besedili in nastale so čudovite predelave.

Dijakom sem najprej predstavila namen in cilje te naloge, nato pa smo skupaj oblikovali kriterije ocenjevanja. Sami so oblikovali skupine in izbrali literarno predlogo, nato pa med videourami na Zoomu pričeli ustvarjati predelave. Delo so nato nadaljevali doma in poslali končna besedila v ocenjevanje. V ospredju celotnega procesa je bil gradnik razumevanje besedil, saj so dijaki interpretirali podatke iz besedila in ga preoblikovali (parafrazirali), pri tem pa so se na besedilo odzivali in tvorili smiselno, slogovno dodelano in jezikovno pravilno besedilo. Pri delu so povezovali in kritično vrednotili informacije ter jih uporabljali pri pisanju novega besedila, s čimer so razvijali gradnik kritično branje.

Ljudski Kurent, Lepa Vida, Rošlin in Verjanko, Knjeginja Klevska, Don Kihot, Ta veseli dan ali Matiček se ženi in Novela o sokolu so zaživeli v popolnoma novi luči: verzna besedila so se spremenila v prozna ali dramska, dramsko besedilo je postalo pripovedno, pripovedno je oživelo v tragediji … Z dodatkom družabnih omrežij se povežejo hudiči v peklu z nebesi in Kurent ubere novo taktiko, lepa Vida na Instagramu spremlja življenje doma; če pa se v usodo vplete koronavirus, pa niti Federigova ljubezen nima več moči.

Pripravili smo še dveurno predstavitev nastalih besedil, ki nas je navdušila. Dijaki so dokazali, da so motivirani za branje in da znajo starejša književna besedila z ustrezno aktualizacijo približati sodobnemu (mlademu) človeku. Za pokušino preberite predelano lepo Vido in poslušajte posnetek.

Vanja Novak, prof. slov.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Dostopnost