– Merila ocenjevanja:

• Program GIM -2. letnik
• Program GIM -3. letnik