Skoči na glavno vsebino

Kategorija: Vsi prispevki

Obdelovalec lesa – NPI

OBDELOVALEC LESA – NPI Je program nižjega poklicnega izobraževanja, traja 2 leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da se usposobijo za samostojno delo pri osnovnih lesnoobdelovalnihstrojih...

Mizar – SPI

MIZAR – SPI je program srednjega poklicnega izobraževanja in traja 3 leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:– da razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo ter se pripravijo...

Trgovec – SPI

TRGOVEC – SPI je program srednjega poklicnega izobraževanja in traja 3 leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami. PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:– da razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se...

Maturitetni tečaj

MATURITETNI TEČAJ Gimnazija in srednja šola Kočevje izvaja v šolskem letu 2012/13 enoletni maturitetni tečaj, ki traja od začetka oktobra do maja. Dijakinjam/dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v ta program, omogoča ustrezne priprave...

Ekonomski tehnik – PTI

EKONOMSKI TEHNIK–PTI je program poklicno tehniškega izobraževanja in traja 2 leti.PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:– sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki;– razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno...

Ekonomski tehnik SSI

EKONOMSKI TEHNIK SSI                             Gimnazija in srednja šola Kočevje izvaja prenovljeni program Ekonomski tehnik. Ta vključuje štiri obvezne strokovne  module: poslovni...

Dostopnost