Dijaki Gimnazije in srednje šole Kočevje, so pod okriljem Območnega združenja Rdečega križa Kočevje in Ribnica, uspešno opravili tečaj za bolničarja in s tem pridobili licenco. Na šoli so tako ustanovili srednješolsko ekipo prve pomoči “Pomagam prvi”.

Mentorica: Karin Kočevar